پوکه معدنی سفید

پوکه معدنی سفید بستان آباد  دانه هاي سبك حاصل از فعاليتهاي آتشفشاني  پوکه معدنی  یا پومیس میباشد. وزن مخصوص بسیار کم  ودرجه سختی و تخلخل بالا از مزيت عمده پوکه ... ادامه مطلب

نیروی انسانی

چرا در تولید بلوک سبک پوکه ای و بلوک سبک سیمانی باید از نیروی انسانی کمک گرفت: لزوم استفاده از نیروی انسانی در تولید بلوک سبک سیمانی و بلوک سبک ... ادامه مطلب