کاربرد بلوک سبک سیمانی

کاربرد بلوک سبک سیمانی

کاربرد بلوک سبک سیمانی فراگیر است از برج بگیر تا خانه باغ، از این بلوک می توان استفاده کرد. در ساختمان سازی، دیوارچینی،حصار باغ و ویلا، سالن ها، سوله ها، تیغه ... ادامه مطلب