بلوک-سه-جداره-ده-سانت-آلوکا

قیمت بلوک تیغه 10 سانتی

قیمت بلوک تیغه 10 سانتی سبک سه جداره آلوکا که مناسب برای تیغه بندی داخلی، دیوار های داخلی ساختمان، دیوارهای بین واحدها، دیوارهای جانبی، چاله آسانسور و راه پله می ... ادامه مطلب