ابعاد بلوک سیمانی در دیوارچینی | تعداد بلوک در هر متر مربع

نحوه محاسبه دیوار چینی با بلوک سیمانی

بلوک سبک سیمانی و سازه های سیمانی  پوکه ای یکی از رایج ترین روشهای سبک سازی ساختمان میباشد.

بلوک سیمانی در دو نوع بلوک سبک سیمانی و بلوک سنگین سیمانی روانه بازار مصرف می شود.

خرید بلوک سیمانی نیاز به محاسبه تعداد بلوک سیمانی در متر مربع برای دیوارها داریم.

بتن آلوکا در تبریز و تهران در زمینه محاسبه تعداد بلوک سیمانی کمک شایانی می توانند بکنند.

نحوه محاسبه دیوار چینی با بلوک سیمانی و تعداد بلوک سیمانی در یک متر مربع دیوار تابع عوامل مختلفی چون اندازه و ابعاد بلوک سیمانی است. 

ابعاد بلوک سیمانی و اندازه بلوک سیمانی می توان گفت که هر مترمربع چند عدد بلوک سیمانی می شود.

 قیمت بلوک سبک سیمانی 

ابعاد بلوک سیمانی

ابعد بلوک سیمانی آلوکا

نحوه محاسبه دیوار چینی با بلوک سبک سیمانی در یک متر مربع دانستن ابعاد بلوک سیمانی مصرفی میباشد.

ابعاد بلوک سبک سیمانی طبق استانداردهای سازمان های مشخص تعیین شده است.

محاسبه ابعاد هر بلوک سبک سیمانی متناسب با قالب مصرفی و کاربردی که خواهد داشت تعیین می گردد.

ابعاد بزرگ بلوک سیمانی نظیر 20*20*40 یا 20*20*15 عموما برای دیوارهای پیرامون ساختمان به کار بسته می شوند.

ابعاد کوچک بلوک سیمانی نظیر 20*20*10 یا 20*20*7 برا ی چینش تیغه های داخلی ساختمان مناسب می باشند.

•    10 سانتی متر
•    15 سانتی متر
•    20 سانتی متر
•    25 سانتی متر
•    30 سانتی متر

ابعاد بلوک سیمانی

15 سانتی 15 سانت عرض دارد 20 سانت طول دارد
بلوک 20 سانتی 20 سانت عرض دارد 20 سانت طول دارد
بلوک 10 سانتی 10 سانت عرض دارد 20 سانت طول دارد

طول و عرض بلوک

هر بلوک سبک سیمانی یا نوع دیگر دارای یک اندازه استاندارد برای طول، عرض و ارتفاع می باشد.یعنی قالب های سایز های مختلف براساس یک استاندارد مهندسی شده ساخته شده اند و برای تولید بلوک در اختیار تولید کننده ها قرار گرفته اند. به طور مثال استاندارد طول و عرض بلوک 15 سانتی، 20 در 15 می باشد.

برخی از همکاران این استاندارد را دقیق رعایت می کنند اما برخی دیگر، این سایزبندی ها را دستکاری می کنند و با قیمت کمتری به فروش می رسانند. این کار بسار رواج یافته است، به طوریکه مشتریان بتن آلوکا از شهرهای پرفروش نظیر مشهد و تهران تماس می گیرند و قیمت هایی با رنج مختلف را که از تولیدکنند گان دیگر جویا شده اند، خواهان هستند. اما این عزیزان دقت نمی کنند که این اختلاف قیمت بدلیل کیفیت پایین، غیر استاندارد بودن طول و عرض بلوک و عدم تولید با دستگاه اتوماتیک و در نتیجه غیر پرسی بودن بلوک می باشد.

قیمت بلوک سبک در مشهد

محاسبه تعداد بلوک سیمانی برای یک مترمربع دیوار

تعداد بلوک سیمانی در متر مربع دیوار جانبی یا تیغه های داخلی ساختمان:

ابعاد بلوک سیمانی برای ارتفاع 19.5 سانتیمتر و طول 40 سانتیمتر، تعداد 11.5 قالب بلوک سیمانی آلوکا برای یک متر مربع دیوار نیاز هست.

محاسبه تعداد بلوک سیمانی سنگین برای دیوار چینی دیوار باغ و حیاط و چهار دیواری:

ابعاد بلوک سیمانی تقریبا به ارتفاع 15.5 و طول 40سانتی متر، تعداد 15 قالب بلوک سیمانی سنگین برای یک متر مربع دیوارچینی نیاز است. 

بلوک های سیمانی استاندارد کارخانه های بنام چون بلوک سبک بتن آلوکا می باشد.

محاسبه تعداد بلوک سقفی

تعداد بلوک در یک متر مربع دیوار

جهت محاسبه تعداد بلوک سقفی موردنیاز برای یک متر طول و یک متر عرض، باید مرکز تیرچه ها را محور قرار داد و متناسب با آن محور محاسبه کرد. طبق محاسبات استاندارد بتن آلوکا برای یک متر مربع سقف، 10 عدد بلوک سبک سقفی نیاز است. اما اگر شما از بلوک پوکه ای یا سیمانی سبک نخواهید برای چینش در سقف استفاده کنید و به جای آن از سفال استفاده کنید، حداقل 12عدد بلوک سفالی سقفی برای چینش مساحت یک مترمربع سقف، باید داشته باشید.

پس برای محاسبه تعداد بلوک سقفی، اول باید نوع بلوک را تعیین کنید و سپس متراژ یا مساحت سقف را دقیق اندازه بگیرید. سپس مساحت را ضرب در  10( تعداد بلوک سبک) یا 12 ( تعداد بلوک سفالی) نمایید، حاصل هر چه باشد به همان مقدار خرید خود را انجام دهید.

تعداد بلوک سفالی در هر متر مربع

برای محاسبه تعداد بلوک سفالی مورد نیاز در هر متر مربع ابتدا باید از ارتفاع دقیق بلوک سفالی آگاه بود، سپس تعداد دقیق را محاسبه نمود. ما بطور استاندارد تعداد بلوک سفالی برای یک متر مربع دیوار را بصورت زیر محاسبه کرده ایم، این تعداد در بررسی کاملا استاندارد بوده است و معیار خوبی برای شما می باشد.

اگر ارتفاع بلوک سفالی 19 سانتی متر و عرض آن نیز 19 سانتی متر باشد، تعداد بلوک سفالی مورد نیاز برای یک متر مربع دیوار 25 الی 26 عدد می باشد. در واقع سایز استاندارد سفال دیوارچینی 19*19 می باشد، با این سایز سفال، 25 عدد برای یک مترمربع دیوار کافیست. برای سایزهای بزرگتر یا کوچکتر همین مورد محاسبه را معیار قرار دهید و تعداد موردنیاز سفال برای دیوارکشی را محاسبه کنید.

سایز بلوک سفالی کوچکتر از بلوک سبک است، پس تعداد سفال موردنیاز یک متر مربع تقریبا دو برابر یا حتی بیشتر از تعداد بلوک موردنیاز برای یک متر است. طبق محاسبات قبلی،  5/11 عدد بلوک سبک برای یک متر دیوار کافی بود در حالیکه اگر سفال استفاده شود 26 عدد لازم است.

اندازه بلوک سیمانی

ابعاد و اندازه بلوک سیمانی، باید به پارامترهای وزن بلوک سیمانی و طول بلوک سیمانی هم توجه کرد. 

بلوک سیمانی از لحاظ طولی در ساختمان سازی مورد استفاده قرار می گیرد.

بلوک سیمانی 40 سانتی متری و بلوک سیمانی 50 سانتی شناخته شده ترین نوع بلوک هستند. 

ارتفاع بلوک سیمانی هم بسته به طول و کاربرد قالب بلوک سیمانی متغییر می باشد.

ارتفاع قالب بلوک سیمانی غالبا  20 سانت، 15 سانت، 10 سانت و 7 سانت می باشد.  

اندازه بلوک سیمانی دیواری

محاسبه تعداد بلوک سیمانی توسط بتن آلوکا 

محاسبه تعداد بلوک سیمانی، مطمئنا صرفه اقتصادی و کیفیت دیوارچینی بالایی خواهید داشت. 

تعداد بلوک سیمانی در مترمربع دیوار کاهش می یابد و بالتبع اون هزینه کمتری خرج مینمایید.

تعداد بلوک سیمانی در متر مربع را دقیقا متناسب با پروژه شما برآورد می کنند.

تعداد بلوک در هر متر مربع  را بصورت مهندسی شده برآورد خواهید کرد.

 محاسبه تعداد بلوک سیمانی در متر مربع

تعداد بلوک سیمانی در متر مربع 

بلوک سیمانی 40 سانتی متر باشد تعداد بلوک در هر متر مربع  12/5 قالب خواهد بود.

بلوک سیمانی 50 سانتی متر باشد تعداد بلوک سیمانی در متر مربع،  10 عدد قالب می شود.

محاسبه تعداد بلوک دیوار به طور نسبی و براساس شاخص های اصلی برآورد شده است.

تعداد بلوک سیمانی در متر مربع دیوار بیشتر از تعداد گفته شده می باشد.

قالب بلوک سیمانی کوچک و یا مواد ملاتی بلوک با کیفیت کم بکار بسته شده است. 

مثالی ساده پیرامون توضیح هر متر مربع چند عدد بلوک سیمانی ؟ 

بلوک چینی انجام دهید.

تعداد بلوک در هر متر مربع 

بلوک سیمانی 20*20*40 میباشد. پس طول بلوک سیمانی 40 سانت شد. 

بلوک سیمانی 40 سانت برای هر متر مربع  12/5 عدد قالب بلوک سیمانی لازم داریم .  

تعداد بلوک سیمانی میشود:       2500= 2*12/5*100 

تعداد قالب بلوک سیمانی موردنیاز دیوار، 2500 عدد میباشد.

فرمول محاسبه تعداد بلوک سیمانی در یک متر مربع دیوار

محاسبه تعداد بلوک سیمانی به طول 40 سانت : 

طول دیوار * ارتفاع دیوار * 12/5  

محاسبه تعداد بلوک سیمانی  به طول 50 سانت : 

طول دیوار * ارتفاع دیوار * 10  

ديوار چينی با بلوک سیمانی سبک 

دیوار چینی با بلوک سبک سیمانی به طور قابل ملاحظه ای، سرعت اجرای ديوارچينی افزایش پیدا میکند.

بلوک سبک، سیمان و پوکه برای هر مترمربع دیوار کاهش می یابد.

دیوار چینی با بلوک سیمانی سبک کاهش محسوسی داشته است.

دیوار چینی با بلوک سیمانی بتن آلوکا

دیوارچینی با بلوک سیمانی آلوکا

چینش ديوار با بلوک سیمانی سبک نسبت به مصالح سنتی بنائی خیلی آسانتر می باشد.

بلوک سبک آلوکا، تمامی اصول و ضوابط مربوط به محاسبه دیوار چینی با بلوک سیمانی را طبق استاندارد های سازمان استاندارد و تحقيقات ايران،

کارخانه بلوک سبک

 

مدیر سایتAuthor posts

نگار زمانی هستم، دانش آموخته ارشد مهندسی فناوری اطلاعات و در زمینه سئو، تولید محتوا و طراحی سایت فعالیت می کنم. ایمیل ارتباط با من: [email protected]

نظری ثبت نشده است!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ سوالات شما در واتس آپ

در تماس باشید